گروه ها
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارسه
افزايش رضايتمندي افرادي كه به گونه اي با اين مركز در ارتباط هستند ، به شيوه اي كه قدرت خود را در برطرف كردن نيازهاي هميشگي آنان افزايش دهيم . تحقق اهداف فوق همواره مد نظر و كعبه آمال مديريت و تمامي كاركنان آزمايشگاه پارسه بوده و با تمام وجود ؛ شرايط تسهيل كننده نيل به اين اهداف را مي جوييم


مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

 

 

علوم آزمایشگاهی

 

الایزا واشر

 

 

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

 

سل کانتر سیسمکس

 

محیط کشت بی دی

 

دستگاه کواگولومتر یا انعقادی

 

لوازم آزمایشگاهی ممرت

 

لوازم آزمایشگاهی اپندورف

 

میکروسکوپ المپیوس

 

بایورد

 

میکروسکوپ لایکا

 

مواد شیمیایی مرک آلمان

 

شرکت روش

 

سل کانترهای میندری