گروه ها
گفتگوی شنیدنی با استاد دکتر بهروز نیک‌بین
تحصيلات عالي خود را در سال 1339 در رشته پزشكي دانشكدة پزشكي دانشگاه بروكسل بلژيك آغاز كرد و در سال 1348 فارغ‌التحصيل شد. وي در سال 1353 موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة ايمونولوژي از دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران گرديد


مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

 

علوم آزمایشگاهی

 

الایزا واشر

 

 

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت