کاوش فناور کوثر تعداد نمایش:1548

شرکت کاوش فناور کوثر

شرکت کاوش فناور کوثر

زمینه های فعالیت :

-> تولید کیت های تشخیصی به روش Real Time-PCR

-> انجام تعیین توالی Sequencing و خدمات تخصصی

-> تست RT-PCR نیمه کمی و کیفی جهت بررسی بیان ژن­

-> راه اندازی آزمایشگاههای مختلف تشخیص پزشکی و مولکولی

-> مشاوره برای طراحی و اجرای طرحهای پژوهشی و پذیرفتن سفارش جهت انجام تکنیکهای مرتبط با علوم زیستی

-> آموزش روشهای آزمایشگاهی در قالب کارگاه و آموزش فردی

-> طراحی پرایمر، پروب ،miRNA ، siRNA و طراحی وکتور­های بیانی و خاموش ­کننده ژن ( Gene Silencing )

-> کلونینگ در وکتورهای حد واسط ( TA Vectors ) و سایر وکتورها

-> الکتروپوریشن (Electroporation) جهت انتقال ژن به سلول­های یوکاریوتی و پروکاریوتی

-> ارائه انواع مواد شیمیایی، محیط های کشت، کیت های آزمایشگاهی و تخصصی

-> ارائه انواع مواد مصرفی، شیشه آلات و تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت کاوش فناور کوثردستگاههای

Electrophoresis system

Prepone sapphire - Gel Doc

Lightone Illuminators

Viewone Lablite

مواد زیستی

Precast Gels

AnyBlood Direct PCR Buffer

Markers & Buffers

نمایندگی های

Embi Tec

Logosbio

Bayer Poul

NICEM

شرکت کاوش فناور کوثر


HBV Detection and Quantitation Kit

CMV Detection and Quantitation Kit

HSV 1/2 Detection and Quantitation Kit

HCV Detection and Quantitation Kit

H1N1 for Real Time PCR

TB Detection and Quantitaion Kit

HCV Genotyping Kit

Bk Virus Detection and Quantitaion Kit

HTLV I Detection and Quantitation Kit


BCR-ABL (p210) Detection and Quantitation Kit

BCR-ABL (p190) Detection and Quantitation Kit

FACTOR V Leiden Detection Kit

JAK2 Detection Kit

FACTOR II Detection Kit

MTHFR C677T Detection Kit

HTLV I Detection and Quantitation Kit


مدیران در شرکت کاوش فناور کوثر


محمد علی صارمی

عنوان : مدیر عامل

ایمیل : ceo@ktecompany.com


مهرزاد مشیرآذین

عنوان : رئیس هیئت مدیره

ایمیل : board@ktecompany.com


شرکت کاوش فن آور کوثر

آدرس : تهران – خیابان شریعتی – روبروی خیابان ملک - بن بست صبری –

شماره ۷ – طبقه ۲

تلفن: ۷۷۵۱۷۷۲۰ (۲۱)(۹۸+)

نمابر: ۷۷۶۳۶۲۵۵ (۲۱)(۹۸+)

کدپستی : ۱۶۱۳۸۳۳۷۳۵

پست الکترونیک:

ktecompany@gmail.com
info@ktecompany.com

http://fa.ktecompany.com