زیست گستران کوشا تعداد نمایش:1328

شرکت زیست گستران کوشا


زیست گستران کوشا

 

شرکت زيست گستران کوشا در سال 1385 آغاز به کار نموده است.اين شرکت با بهره گيري از پرسنل مجرب آزمايشگاهي فعاليت خود را در زمينه محصولات

بيوشيمي متمرکز نموده و در سال 1387 توزيع انحصاري محصولات BIOLABO فرانسه را در ايران با همکاري شرکت پيشرو پژوهان فردا آغاز کرده و

تا کنون حدود 200 مرکز در ماني مختلف از محصولات BIOLABO استفاده مي کننداين شرکت با همکاري کمپاني BIOLABO اقدام به اجراي برنامه EQC در بخشهاي بيو شيمي و انعقادي نموده است.

نصب رايگان کيت ها زير نظر کارشناس فني

پيگيري عملکرد کيت ها تا جلب نظر مشتري

برنامه کنترل کيفي خارجي به صورت رايگان براي مشتريان که از کيت بايولبو استفاده مي کنند.دفتر فروش : تهران –خيابان وليعصر – بالاتر از امام خميني 1089 واحد 6

تلفن - فکس :66977123 – 66974391 – 66485290

مديريت : مرتضي شجاع