سینا کلون تعداد نمایش:2882

شرکت سینا کلون


سینا کلون

 

سیناکلون ،به عنوان شرکتی دانش محور با بهره گیری از تجربیات سال ها حضور موفق در داخل و خارج از کشور به اتکای نیروهای متخصص و کارآزموده اقدام به تولید و تهیه محصولات بیولوژی مولکولی مانند :آنزیم Taq DNA Polymerase، آنزیمهای محدود الاثر ،کیــــت هایکلونینگ ،سنتز cDNA ،استخراج و خالص سازی اسید نوکلئیک ،مواد شیمیایی ،فیلترهای آزمایشگاهی و صنعتی...و نیز ارائه خدمات تخصصی مرتبط نظیر سنتز پرایمر ،تعیین توالی ،آنالیز پروتئین ...از شرکت سیناژن وسایر کمپانی های معتبرمانند:

Vivantis, SERVA, Source BioScience, Sigma, Abcam, Invitrogen…نموده است.

آدرس

دفتر فروش و تولید : کیلومتر 24 جاده مخصوص کرج ، گرمدره ، نبش خیابان تاجبخش ، پلاک 140

کدپستی : 3164819711

تلفن:3-02636107240و6-02636106485

فکس:02636106487

www.sinaclon.com

how aids is transmitted thegeorgiaclubforum.com hiv facts