طب گستران حیان تعداد نمایش:1515

شرکت طب گستران حیان


طب گستران حیانمحصولات شرکت طب گستران حیان

کیت های بیوشیمی

کنترل ها و کالیبراتور ها

استانداردهای بیوشیمی

محلول های هماتولوژی

نوار ادرار

 

طب گستران حیان

طب گستران حیان

 

طب گستران حیاندستگاه های

chemistry analyser

selectra XL

selectra PROM

selectra XL 300

selectra E

Hematology Analyser

Human count 5L

Human count 60ts

Human Count 30ts

Electrolyte Analyser

اقلام مصرفی

محلول های شستشوآدرس

خيابان آزادي – ابتداي آذربايجان – نبش كارون – پلاك 1020

تلفن

02166009914

فکس

02166055936

www.hayangroup.com