شیمی فن تعداد نمایش:1843

شرکت شیمی فن


شرکت شیمی فن

 

شرکت شیمی فن یکی از پیشگامان عرصه لوازم آزمایشگاهی و پزشکی می باشـــــــد.محصولات شرکت

آب مقطر گیری دوبار تقطیر

آب مقطر گیری دوازده لیتر در ساعت برقی

آب مقطر گیری سه لیتر در ساعت

آب مقطر گیری شش لیتر درساعت

کوره الکتریکی

روتاتور

شیکر ارلن

سیکر بالن

هات پلیت با مگنت

سانتریفوژ های 8 شاخه

سانتریفوژهای 12 شاخه

سانتریفوژهای 20 شاخه

همزن الکتریکی

بن ماری سرولوژی

بن ماری جوش دیجیتال

کلنی کانتر دیجیتال

میز های آزمایشگاهی

سکوبندی آزمایشگاه

دوش و چشم شوی استیل

آدرس

تلفن

66436128

66902444

66420461

66420462

فکس

66937404

info@shimifann.com

www.shimifann.com