نیکو طب پرشین تعداد نمایش:1466

شرکت نیکو طب پرشین

 

نیکو طب پرشین

 

 

ارائه کننده کالای مصرف آزمایشگاهی، کیتهای تشخیصی الیزا، و ماشینهای بازسازی شده (رفوربیشد). این شرکت به طور معمول کالا های مصرفی آزمایشگاهی و بخصوص کلکسیون لوله های خون گیری را از چین با همان کیفیت قبل وارد می کند، چونکه شرکت ما در گذشته این کالا ها را از ایتالیا وارد نموده و همچنین کیتهای الیزا را از برندهای مختلف اروپایی در دوبی و ماشینهای باز سازی شده را از امارات و همچنین شرکت ما کیتهای الیزا را از شرکتهای چینی و کره وارد می کند.- کیت های تشخیصی الیزا

- کالاهای مصرفی آزمایشگاهی

انواع نوک سمپلر

انواع درب قارچی لوله آزمایش

انواع میکرو تیوپ

انواع رک لوله

انواع رک میکرو تیوپ

انواع رک کرایو تیوپ

انواع کرایو تیوپ

انواع لوله فالکون

جعبه لام

انواع لام پاتالوژی

انواع لامل

(Embedding Box) انواع بسکت

کاپ هیتاچی

انواع کاپ

انواع لوله آزمایش

انواع پتری دیش


لوله های خونگیری وکیم -ونوجکتآدرس

تهران خیابان حسن آباد خیابان استخر شماره 49

تلفن

66755933

66755934

فکس

66735649

ایمیل

info@niko-teb-persian.com

www.niko-teb-persian.commy girlfriend cheated on me but i still love her should i tell my girlfriend i cheated my girlfriend thinks i cheated on her