دانا تشخیص پارس تعداد نمایش:2406

شرکت دانا تشخیص پارس


شرکت دانا تشخیص پارس

 


لوله های خونگیری وکیوم

لوله های خونگیری غیر خلاء

دارای تائیدیه CE . TUV

دارای تائیدیه آزمایشگاه مرجع سلامت

لوله های Clot Activator

13x75 -3 ml

13x100 - 7 ml

16x100 - 10 ml

لوله های GEL & Clot Activator

13x75 - 4 ml

13x100 - 6 ml

16x100 - 8.5 ml

ESR Tube

8x120 - 1.28 ml

13x75 - 2.4 ml

PT Tube

13x75 - 2.7 ml

EDTA K3

13x75 - 3 ml

Multi Sample Needle

21G X 1

22G X 1

Flashback Needle

21G X 1

22G X 1

Safety Needle Holder

Needle Holderآدرس شرکت دانا تشخیص پارس

تهران خیابان دماوند خیابان اشراقی کوچه محمدی شماره 6

تلفن

22460041

22460057

فکس

22458955

www.danalab.net

info@danalab.net