سامان تجهیز آزما تعداد نمایش:2027

شرکت سامان تجهیز آزما


شرکت سامان تجهیز آزماشرکت مهندسی پزشکی سامان تجهیز آزما

وارد کننده سل کانتر و اتوآنالایزرهای فول اتومات نسل جدید

Micros ES60

سل کانتر 3 پارت دیف

60 تست در ساعت

رسم هیستوگرام

صفحه نمایش لمسی رنگی

Pentra XLR

سل کانتر 35 پارامتر ، 5 پارت دیف

80 تست در ساعت

گزارش رده های نابالغ رتیکولوسیت و NRBC و انواع کم خونی ها

گزارش رده های نابالغ گلبول های سفید و انواع لوکمی ها

مجهز به سیستم Auto Loader با ظرفیت 100 ویال CBC

Pentra ES60

سل کانتر فول دیف 26 پارامتر ، 5 پارت دیف

60 تست در ساعت

همراه با پرینت رنگی

رسم هیستوگرام پلاکت

رسم هیستوگرام گلبول قرمز

رسم هیستوگرام گلبول سفید

اسکتر گرام گلبول سفید

گزارش رده های نابالغ گلبول های سفید

Large immature cell

Atypical lymph - blast

Pentra DX Nexus

نسل جدید سل کانتر های پیشرفته فول دیف

120 تست در ساعت + 50 پارامتر

آنالیز مایعات بدن

گزارش رده های نابالغ گلبول های قرمز

گزارش رده های نابالغ گلبول های سفید و انواع لوسمی ها

Immature granulocytic line

Immature monocytic line

Immature lymphocytic line

Pentra 400

اتوآنالایزر بیوشیمی فول اتومات

دارای قابلیت انجام 300 تست در ساعت بدون ISE

دارای قابلیت انجام 420 تست در ساعت با ISE

فول اتومات

OPEN

Bench Top

Random Access

تکنولوژی Grating با 15 طول موج مختلف

صفحه نماشگر رنگی لمسی با کاربری آسان User Friendlyآدرس شرکت سامان تجهیز آزما

بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل آزمایش بلوار جانبازان خیابان مطهری ساختمان لاله واحد 13

تلفن

88484973

88484617where to get tested for std site transmitted diseases