اکبریه تعداد نمایش:5985

شرکت اکبریه

 

شرکت اکبریه
شرکت اکبریه نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش ROCHE

تجهیزات تخصصی

کوباس

کوباس اینتگرا

الکسیس

ونتانا

Cobas e411

Cobas e601

Cobas Integra 400+

Cobas C311

Cobas C501

Cobas TaqMan48

Cobas Ampliprep

Cobas H232

Ventana Benchmark XT

Cobas 4800 Oncology

Cobas 4800 ver1Cobas e411

نسل جدید دستگاه elecsys 2010 می باشد که از برترین و موفقترین ایمونوآنالایزرهای حال حاضر می باشد.این دستگاه با استفاده از تکنولوژی ECL اکثر تستهای ایمونولوژی را با حساسیت بالا و محدوده خوانش وسیع اندازه گیری می کندو قابلیت انجام تست های اورژانسی .

تست های انجام شده توسط این دستگاه شامل

Ferritin

Folate

Folate RBC

Vitamin B12

N-MID Osteocalcin

PINP

PTH

PTH 1-84

PTH STAT

Beta-CrossLaps

Vitamin D Total

CK-MB Mass

CK-MB Mas STAT

Digitoxin

Digoxin

Myoglobin

Mayoglobin STAT

NT-proBNP

NT-pro BNP STAT.

Troponin I

Troponin I STAT

Troponin T hs

Troponin T hs STAT

ACTH

Anti-tg

Anti-TPO

Anti-TSH-R

Cacitonin

Cortisol

C-Peptide

FT3

FT4

hGH

Insulin

Insulin like growth factor

PTH STAT

T3

T4

Thyreglobolin-TG II

Thyreglobolin confirmatory

TSH

T-Uptake

Anti Mullerian Hormone

DHEA-S

Estradiol

FSH

hCG

hCG Plus beta

LH

Progesterone

Prolactin

SHBG

Testosterone

HbeAg

HbsAg

Anti-HCV

Anti-HAV

Anti-HAV IgM

Anti-Hbc

Anti-Hbc IgM

Anti-Hbe

HbeAg

Anti-Hbs

HbsAg

HbsAg confirmatory

HbsAg Quantitative

Anti-HCV

Chagas

CMV IgG

CMV IgG Avidity

CMV IgM

HIV combi PT

HIV-Ag

HIV-Ag confirmatory

HSV 1 IgG

HSV 2 IgG

HTLV 1 & 2

Rubella IgG

Rubella IgM

Syphillis

TOXO IgG

TOXO IgG Avidity

TOXO IgM

Anti -CCP

IgE

Interleukin 6

Procalcitonin

Insulin

Vitamine D

AFP

CA 125

CA 15-3

CA 19-9

CA 72-4

Calcitonin

CEA

Cyfra 21-1

hGH plus Beta

HE4

NSE

proGRP

PSA Free

PSA Total

SCC

S-100

Cyclosporine A

Everlimus

Sirolimus

Tacrolimusآدرس شرکت اکبریه

تهران-خیابان وصال شیرازی-خیابان بزرگمهر غربی پلاک 100

تلفن

66469801

66469802

66469803

66469804

فکس

66464144

66415297
how aids is transmitted thegeorgiaclubforum.com hiv facts