قاسم زاده تعداد نمایش:1466

شرکت بازرگانی قاسم زاده


شرکت بازرگانی قاسم زاده

 

 

شرکت بازرگانی قاسم زاده

سر سمپلر زرد

سر سمپلر آبی

سر سمپلر کریستالی

سر سمپلر ساده

سرسمپلر RNase free

سرسمپلر DNase free

میکروتیوب در سایزهای

0.2 میلی لیتر/0.5 میلی لیتر 1.5/ میلی لیتر /2 میلی لیتر/ 5 میلی لیتر /7 میلی لیتر .

رک های قابل اتوکلاو و فریزر

رک جهت میکروتیوب

رک جهت سرسمپلر

رک جهت لوله های خونگیری

رک جهت لوله فالکون 

لوله های خونگیری  مات و شفاف

لوله های فالکون ساده و استند در سایزهای 50 میلی لیتر 15 میلی لیتر 10 میلی لیتر

پلیت های الایزا در مدل های U - V - FLAT

96خانه و 24 خانه و 6 خانه و 4 خانه

کاپ جهت دستگاه های اتوآنالایزر

کوت جهت دستگاه های اتوآنالایزر

ظروف اندازه گیری حجمی پلی پرو پیلنتلفن

88970016

فکس

88955310