رویا زیست ژن تعداد نمایش:1595

شرکت رویا زیست ژن

 

شرکت رویا زیست ژن

 

شرکت رویا زیست ژن

واردات ، تولید و طراحی کیت های تشخیصی و مواد مصرفی آزمایشگاه

کیت های تشخیصی عفونی

سیتومگالو ویروس

کلامیدیا

هرپس سیمپلکس ویروس

مایکوپلاسما

ویروس پاپیلوما

هپاتیت سی

هلیکوباکتر پیلوری

بورلیا

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

توکسوپلاسما

پاروویروس

کیت های فاکتورهای انعقادی

کیتهای ژنتیک مولکولی

کیتهای فارماژنتیک

کیتهای مارکرهای سرطان

 آدرس شرکت رویا زیست ژن

تهران انتهای اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خیابان فکوری کوچه گل سرخ پلاک 16 واحد 2

تلفن

44852557

44852558

فکس

44852699

www.royabiogene.com