فرااندیش هوشمند پاسارگاد تعداد نمایش:2237

شرکت فرااندیش هوشمند پاسارگاد


شرکت فرااندیش هوشمند پاسارگاد

 

 

شرکت فرااندیش هوشمند پاسارگاد با تکیه بر اصول و قوانین وستگارد نرم افزاری را تهیه کرده تا مشکلات کنترل کیفی در آزمایشگاه حل شده و پرسنل آزمایشگاه با علاقه و حوصله تمام کنترل کیفی ها را ثبت و بررسی نمایند.


نرم افزار کنترل کیفی آزمایشگاه

QC Studio نرم افزاری جهت انجام عملیات کنترل کیفی به روش های :

Control Material

Moving Average

Within Day

Between Day

انجام محاسبات آماری و ترسیم نمودار Levey-Jennings

در سه سطح Normal ,High Abnormal , Low Abnormal

بر اساس مقادیر Assign و Calculated

محاسبه اتوماتیک :

Mean

SD

CV

به ازاء اطلاعات دریافتی

امکان تعریف بسته های اطلاعاتی به ازاء Lot Number های گوناگون

نمایش خطا و تفسیر اتوماتیک نمودار بر اساس قوانین وستگارد و WHO

قدرتمند در شناسایی و تفسیر خطا در نتایج آزمون

امکان تعریف دستگاههای آزمایشگاهی

امکان تعریف تست های کنترلی هر دستگاه به ازاء هر روش کنترل کیفی

شرکت فرا اندیش هوشمند

تلفن:

25917172

فکس:

25917173