امین آزما گستر تعداد نمایش:742

امین آزما گستر

 

شرکت امنی آزما گستر

 

 


توليدکننده، واردکننده، خدماتي، علمي و مشاوره اي

 
تهران، خیابان شهید نامجو، جنب بانک ملی عظیم پور،
پلاک 450، واحد 2، زنگ دوم

02177514227
02177632535
02177640355
02177632606
09122405988اطلاعات محصولات :

استاندارد ليتيم

استاندارد پتاسيم

استاندارد سديم

محلولهاي شستشو بلاد گاز

محلول کاليبراتور بلاد گاز

محلول لايز ديف سل کانتر

محلول ايزوتون ديف سل کانتر

محلول لايز سل کانتر

محلول شست و شوي سل کانتر

محلول ايزوتون

ظرف نمونه گيري استريل ادرار

وسايل انگل شناسي

سرنگ هاميلتون

سرنگ هاميلتون

لوله آزمايش ساده آزمايشگاهي

وارداتي

کاپ سمپل

الکترود پ هاش متر واردات از شرکت Corning

لامپ اتوآنالايزر

پيپت اتوماتيک چند کاناله ثابت

پيپت اتوماتيک چند کاناله متغير

پيپت اتوماتيک تک کاناله متغير

پيپت اتوماتيک تک کاناله ثابت

چست باتل