من تعداد نمایش:2297

شرکت من

شرکت من

شرکت من در سال۱۳۵۱ به منظور تولید فرآورده های شوینده مایع و همچنین تشخیص آزمایشگاهی در محدوده انواع کیتهای بیوشیمی و محلول های هماتولوِی تاسیس گردید.شرکت من دارای سه زیر مجموعه تولیدی به شرح زیر می باشد:

واحد تولید شوینده و مواد بهداشتی

واحد تولید کیتهای بیو شیمی

واحد تولید محلول های هماتولوژی

کیت های بیوشیمی

آلکالن فسفاتاز

ALT

AST

آمونیا

کلسیم

کلسترول

CPK

گلوکز

HDL

آهن

LDH

فسفر

اوره

بیلی روبین دایرکت

بیلی روبین توتال

اسید اوریک

تری گلیسرید


در زمینه تولید محلولهای هماتولوِی این شرکت فعالیت خود را با ساخت محلول ایزوتون SYSMEX و ساده و لایز گلبول سفید و لایز هموگلوبین آغاز کرد. در حال حاضر محلولهای هماتولوِی شرکت من از لحاظ تنوع محصول و میزان تولید مقام اول را در کشور دارا می باشد.

لایز دیف

این لایز برای دستگاه های سل کانتر سولاب ساخته شده است که در ظروف 1 لیتری و توسط مرکز پخش شرکت من توزیع می شود.

لایز هموگلوبین SYSMEX

این لایز در سل کانترهای Sysmex مدلهای K800,K1000,KX21 قابل استفاده می باشد. این لایز در ظرف 1 لیتری توسط شرکت الکترونیک پزشکی پیشرفته و توسط مرکز پخش شرکت من قابل توزیع می باشد.

لایز گلبول سفید مخصوص SYSMEX

این لایز در سل کانترهای Sysmex مدل K800,K1000,KX21 قابل استفاده می باشد. این لایز در ظرف 1 لیتری توسط شرکت الکترونیک پزشکی پیشرفته و توسط مرکز پخش شرکت من توزیع می شود.

محلول لایز هموگلوبین

این لایز در دستگاههای micros 60و هایسل قابل استفاده است. این لایز در بطری های cc 130 و توسط مرکز پخش شرکت من توزیع می شود.

محلول شستشو

این محلول برای شستشوی دستگاه استفاده می شود. در اکثر دستگاه های سل کانتر قابل استفاده است. این محلول در گالنهای 4 لیتری و توسط مرکز پخش شرکت من قابل دسترسی است.

محلول کلین

در اکثر سل کانترها جهت شستشوی مسیر لوله ها قابل استفاده است. این محلول در گالنهای 4 لیتری با درصد هیپوکلریت کمتر و در ظروف 1 لیتری با درصد هیپوکلریت بالاتر توسط شرکت الکترونیک پزشکی پیشرفته و مرکز پخش شرکت من قابل دسترسی است.

لایز KX21

این محصولمخصوص دستگاه Sysmexمدل kx21می باشد. این لایز در ظروف نیم لیتری توسط شرکت الکترونیک پزشکی پیشرفته و همینطور توسط مرکز پخش شرکت من توزیع می گردد. این لایز قدرت دیف گلبول سفید را داراست.

لایز K800 ,K1000

قابل استفاده در دستگاه Sysmexمدل k1000,k800 می باشد. این لایز در ظروف نیم لیتری توسط مرکز پخش شرکت من توزیع می گردد. این لایز قدرت دیف گلبول سفید را داراست.

ایزوتون ساده

معمولاً در تمام سل کانترهای هماتولوژی به غیر از Sysmexقابل استفاده می باشد. این ایزوتون در ظروف 4 لیتری و همینطور اختصاصاً برای بعضی آزمایشگاهها در گالنهای 20 لیتری و توسط مرکز پخش شرکت من قابل توزیع می باشد.

ایزوتون دیف 1

این محلول برای اکثر دستگاه های سل کانتر قابل استفاده است. این ایزوتون در ظروف 4 لیتری و توسط مرکز پخش شرکت من توزیع می شود.


ایزوتون سولاب

معمولاً در سل کانتر سولاب استفاده می شود. این ایزوتون در ظروف 4 لیتری توسط مرکز پخش شرکت من توزیع می شود.


ایزوتون SYSMEX

این محصول مخصوص دستگاه Sysmex می باشد و در دستگاههای Sysmex مدل K800, K1000 KX21 مورد استفاده قرار می گیرد. این ایزوتون در ظروف 4 لیتری توسط شرکت الکترونیک پزشکی پیشرفته و همچنین توسط مرکز پخش شرکت من توزیع می شود.

 


آدرس شرکت من

ایران , تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 105 طبقه 5
صندوق پستی 1746-14155
تلفن : 88954148-88954156
: Email info@mancompany.com

www.mancompany.com

hiv positive dating sites jasonfollas.com aids testing at home
first symptoms of gonorrhea chlamydia in the mouth pictures free std testing el paso tx
my girlfriend cheated on me but i still love her faithwalker.org my girlfriend thinks i cheated on her