طوبی نگین تعداد نمایش:1295

شرکت طوبی نگین


شرکت طوبی نگینشرکت طوبی نگین از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را در خصوص واردات و توزیع تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی در زمینه مهندسی ژنتیک ، بیولوژی سلولی - مولکولی ، کشت سلولی ،ایمونولوژی و بیوشیمی آغاز نموده استمحصولات شرکت طوبی نگین

تجهیزات تشخیصی

اتوآنالایزر بیوشیمی

الایزا اتوماتیک

الایزا ریدر

الایزا واشر

بیولوژی مولکولی

الکتروفورز

دستگاه های Realtime PCR

دستگاه های ترموسایکلر

هیتر بلوک

دستگاه های تصویربرداری از ژل

دستگاه های تعیین توالی ژن

تجهیزات جنرال

شیکر لوله

شیکر انکوباتور

انواع سانتریفوژ

شیکر

انکوباتور CO2

پی پت و میکرو پی پت

میکرو پی پت چند کاناله

دیسپنسر

میکرو پی پت حجم متغیر

میکرو پیپت حجم ثابت

اسپکتروفتومتر

فلوسایتومتری

انواع فریزر

فلاسک کشت سلولی

پتری دیش کشت سلولی

پلیت کشت سلولی

اسکراپر

پلیت ایمونو اسی

پلیت الایزا استریپ

لوله سانتریفوژ

میکروتیوب

پی پت سرولوژی

کرایو باکس

باکس میکروتیوب

رک سر سمپلر

رک رومیزی میکروتیوب

رک لوله سانتریفوژ

آنتی بادی

مواد و آنزیم های بیولوژیکآدرس

تهران - خیابان ولیعصر(عج) - روبروی پارک ملت - خیابان شناسا - پلاک 35

کد پستی :19677
صندوق پستی : 1957-15815
تلفن : 22015344
فکس : 22015485info@tuba-negin.com

www.tuba-negin.com