یاران تجهیز سینا تعداد نمایش:1412

شرکت یاران تجهیز سینا


 

شرکت یاران تجهیز سینا

 

 

شرکت یاران تجهیز سینا

نمایندگی انحصاری شرکت پالایش و پژوهش خون ایران

وابسته به سازمان انتاقل خون

نماینده رسمی موسسه انستیتو پاستور ایران

مورد تائید آزمایشگاه مرجع سلامت

کیت های تیروئیدی

T3

T4

TSH

Free T3

Free T4

T- UP Take

کیت های باروری

LH

FSH

Prolactin

Testosterone

کیت های دیگر

Ferritin

آدرس

تهران - میدان جمهوری - خیابان ارومیه شرقی - شماره 108

تلفن

66437072

66572280

66572282

خط ویژه

63438

فکس

66941713

پیامک

300028666572280