مارستان تعداد نمایش:1189

شرکت مارستان

شرکت مارستان

‌شرکت مارستان با سابقه طولانی در زمینه ارائه، نصب و راه اندازی و خدمات فنی پس از فروش تجهیزات و لوازم مختلف آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، صنعتی و آموزشی، دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های معتبر اروپائی می‌باشد:

کمپانی Carl Zeiss آلمان: سازنده میکروسکوپ‌های آزمایشگاهی و جراحی، لیزرهای جراحی و چشم پزشکی، دستگاه‌های چشم پزشکی و غیره.

کمپـانـی Amersham Biosciences یا GE Healthcare: سـازنـده دستـگاه‌هـا و مـواد گـونـاگـون مورد استفاده در تحقیقات و ارتقاء علوم زیستی از جمله سیستم‌های متنوع کروماتوگرافی (HPLC, FPLC, Standard) آنالیز، سکانس و سنتز DNA، انواع الکتروفورز، اسپکتروفتومترها، آمینواسید آنالایزر و غیره.

کمپانی HVD فنلاند: سازنده دستگاه‌های گاماکانتر، بتاکانتر، فلورمتر و غیره.

کمپانی MALVERN انگلیس: سازنده دستگاه‌های اندازه‌گیری ذرات (Particle Size Analyzer) و اندازه‌گیری پنانسیل زتا (Zeta Potential)

کمپانی Examon اتریش: تامین کننده محصولات و دستگاه‌های آزمایشگاهی و پزشکی

کمپانی Hidex فنلاند: سازنده دستگاه لومینومتر + گاماکانتر + بتاکانتر

کمپانی Linkam انگلیس: سازنده Heating & Cooling stage

کمپانی Metasystems آلمان: طراح نرم افزارهای ژنتیکی، کاریوتایپینگ و فیش (Fish)

کمپانی Deltapix دانمارک: سازنده دوربین‌های دیجیتال میکروسکپی


میکروسکوپ های آزمایشگاهی

primo star

Axio Imager

Axio Scope

Axio Star Plus

Axio Lab A1

Axio Imager Pol

Axio Scope Pol

میکروسکوپ های معکوس

Primo Vert

Axio Observer

Axiovert 40

استریومیکروسکوپ

Stemi 2000

SteREO Discovery

V8SteREO

Discovery V8

SteREO Discovery V20

 

آدرس شرکت مارستان

نشانی پستی: تهران، بلوار میرداماد شماره 193

شماره تماس: 23514000

شماره فکس: 22229585

ایمیل

www.marestan.comhow to catch a cheater scottdangelo.com why men have affairs
my husband cheated on me blog scottdangelo.com did my husband cheat