فرافن تشخیص تعداد نمایش:2047

شرکت فرافن تشخیص

شرکت فرافن تشخیص

شرکت تولیدی پژوهشی فرافن تشخیص

تولید تست های سریع آزمایشگاهی

تست های تشخیصی مواد مخدر

تست نواری تشخیص مرفین

دارای حساسیت 300ng/ml

قابل استفاده با نمونه ادرار

نمایش نتیجه حداکثر در 10 دقیقه

تست نواری تشخیص آمفتامین

دارای حساسیت 500ng/ml

قابل استفاده با نمونه ادرار

تست نواری تشخیص حشیش

دارای حساسیت 25ng/ml

قابل استفاده با نمونه ادرار

تست نواری تشخیص متامفتامین

دارای حساسیت 500Ng/ml

قابل استفاده با نمونه ادرار

تست نواری تشخیص اکستازی

تست نواری تشخیص متادون

تست نواری تشخیص مرفین و حشیش

تست نواری تشخیص بوپرنوفین

تست مورفین با روش تین لایر کروماتوگرافی

تست تشخیص هپاتیت B

تست تشخیص ایدز

تست نواری تشخیص بارداری

تست کاستی تشخیص بارداری

تست تشخیص تروپونینآدرس: تهران خیابان مطهری خیابان سلیمان خاطر پلاک 74 طبقه دوم

تلفن:

88301060

88301061

88838084

شماره پیامک

30001230301060

سایت

www.farafandiag.com

info@farafandiag.comhow to catch a cheater scottdangelo.com why men have affairs