پیشرو تشخیص فردآور تعداد نمایش:5427

شرکت پیشرو تشخیص فردآور


وایداس

شرکت پیشرو تشخیص فردآور

دستگاه فوق مدرن ویداس

دستگاه مینی وایداس

دستگاه وایداس PC

دستگاه وایداس 3

سیستم الایزای فول اتوماتیک داوینچی


پانل مارکر های تشخیصی سرطان وایداس شامل عناوین ذیل می باشد
1.AFP
2.CEA
3.CA 19.9
4.CA 15.3
5.CA 125
6.FPSA
7.TPSA

پانل تیروییدی وایداس شامل عناوین ذیل می باشد
1.TSH
2.T4
3.T3
4.Free T4
5.Free T3

پانل مارکرهای قلبی وایداس شامل عناوین ذیل می باشد
1.TROPONIN I Ultra
2.MYOGLOBIN
3.CK-MB

پانل ویروسی کیت های وایداس شامل عناوین ذیل می باشد:
1.TOXO IgM
2.TOXO IgG
3.TOXO Avidity
4.CMV IgM
5.CMV IgG
6.CMV Avidity
7.RUB IgM
8.RUB IgM
9.RUB IgG

پانل هپاتیت وایداس شامل کیت های ذیل می باشد:
1.HAV IgM
2.HAV total
3.HBS Ag ultra
4.Anti HBS total
5.HBC IgM
6.HBC total
7.HIV DUO ultra
8.HIV Ag P4

پانل فرتیلیتی شامل کلیه تستهای هورمونی آقایان می باشد که شامل هورمون های ذیل می باشد:
1.FSH
2.LH
3.TESTOSTERON

پانل فرتیلیتی شامل کلیه تستهای هورمونی خانمها که شامل هورمونهای ذیل می باشد :
1.PROLACTIN
2.PROGESTRON
3.HCG


آدرس:خیابان ولیعصر-روبری پارک ملت-خیابان سایه-پلاک ۸۸-ساختمان باران-طبقه پنجم

تلفن : ۵ـ ۲۶۴۰۸۴۶۱

www.fardavar.hiberd.cahome remedies for early pregnancy termination west-bot.com abortion definition