علوم آزمایشگاهی

حیواناتی که خون شان قرمز نیست!
همه حیوانات خون قرمز رنگ ندارند و در حقیقت خون بعضی از حیوانات دارای رنگ‌هایی مثل آبی، سبز، زرد و بنفش یا حتی سفید است. این رنگ‌ها به دلیل وجود پروتئین‌ها و رنگدانه‌های موجود در خون ایجاد می‌شوند و هر کدام اهداف متفاوتی برای زنده نگه داشتن حیوانات دارند. در این قسمت از گوناگون نمناک حیواناتی را به شما معرفی می‌کنیم که خونشان رنگیه.