ژنتیک و بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی با تاکید بر مباحث بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
بیوتکنولوژی با تاکید بر مباحث بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
کتاب تالیفی مهندس نادر حاجی زاده و دکترعلیرضا دهناد از اساتید دانشگاه با زبانی ساده و اجتناب از طرح مباحث پیچیده به توضیح تاریخچه، جایگاه ایران در جهان، تعاریف...
آنالیز ژن و ژنوم
آنالیز ژن و ژنوم
در اين کتاب شما با دستاوردهاي علوم ژنتيک و بيوتکنولوژي در رابطه با مهندسي ژنتيک و شبيه سازي آشنا خواهيد شد
ژنتيك مولكولي پزشكي در هزاره سوم دو جلدي
ژنتيك مولكولي پزشكي در هزاره سوم دو جلدي
در برگيرنده گزيده اي از مهم ترين و پرمصرف ترين واژه هاي ژنتيك مولكولي مانندژنتيك،بيوشيمي،ايمني شناسي،ويروس شناسي،بيوتكنولوژي و داروسازي در مقاطع گوناگون دكتري عمومي
مجموعه آزمون‌هاي دكتراي تخصص ژنتيك پزشكي
مجموعه آزمون‌هاي دكتراي تخصص ژنتيك پزشكي
مجموعه حاضر شامل تمام ازمون هاي ورودي دكتراي تخصصي (phd) ژنتيك پزشكي وزارت بهداشت همراه با پاسخهاي آنها مي باشد
مجموعه آزمون‌هاي كارشناسي‌ارشد ژنتيك
مجموعه آزمون‌هاي كارشناسي‌ارشد ژنتيك
در اين كتاب آزمون‌هاي درس ژنتيك امتحانات كارشناسي‌ارشد وزارت علوم (زيست‌شناسي)، وزارت بهداشت (ژنتيك انساني) و ژنتيك كشاورزي از سال 1373 تا كنون با پاسخ تشريحي و تحليلي آمده است،
مجموعه آزمون‌هاي كارشناسي‌ارشد ژنتيك انساني
مجموعه آزمون‌هاي كارشناسي‌ارشد ژنتيك انساني
در اين كتاب آزمون‌هاي ژنتيك انساني از سال 74-75 الي 88-89 با پاسخ هاي تشريحي آورده شده است
اصول ژنتيك پزشكي امري 2012
اصول ژنتيك پزشكي امري 2012
بدون شك اين كتاب يكي از معتبرترين و پرفروش‌ترين منابع ژنتيك در جهان در سي سال است كه در بسياري از كشورها توسط دانشجويان مورد استفاده قرار مي‌گيرد
مقدمه اي بر کلون سازي ژن و آناليز DNA
مقدمه اي بر کلون سازي ژن و آناليز DNA
اين کتاب يک کتاب مقدماتي ضروري براي طبف گسترده اي از دانشجويان علوم زيستي شامل دانشجويان ژنتيک و ژنوميک زيست شناسي مولکولي ايمونولوژي و زيست شناسي کاربردي مي باشد
مباني ژنتيک پزشکي کانر
مباني ژنتيک پزشکي کانر
در کتاب مباني ژنتيک پزشکي ،اطلاعات روزآمدي که دانشجويان،متخصصين باليني،مشاوران ژنتيک و محققين در خصوص اصول اوليه ژنتيک پزشکي نياز دارند،فراهم آورده شده است