مجله آزمایشگاهی

میکروسکوپی با گزینه های انکوباسیون و تشخیص
اخیرا شرکت زایس میکروسکوپی را عرضه کرده که با قابلیت های خود شگفتی ساز شده.این سیستم با گزینه های مختلف انکوباسیون و تشخیص و می تواند به نیازهای فردی از آزمایشگاه های تحقیقاتی طراحی شده است
تشخیص آزمایشگاهی سیفلیس
یکی از آزمایش هایی که برای ازدواج انجام می شود آزمایش سیفلیس است و تشخیص آزمایشگاهی بیماری سیفلیس بسیار مهم است
گفتگوی شنیدنی با استاد دکتر بهروز نیک‌بین
تحصيلات عالي خود را در سال 1339 در رشته پزشكي دانشكدة پزشكي دانشگاه بروكسل بلژيك آغاز كرد و در سال 1348 فارغ‌التحصيل شد. وي در سال 1353 موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة ايمونولوژي از دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران گرديد