پاتولوژی

کشف یک اندام جدید در بدن
کشف یک اندام جدید در بدن
"مزانتر" عبارت است از پوشش حفره شکمی که روده را به دیوار شکم متصل کرده و همه چیز را به صورت محفوظ در محل نگه می دارد.
راه اندازی بخش پاتولوژی آزمایشگاه
راه اندازی بخش پاتولوژی آزمایشگاه
برای راهاندازی بخش پاتولوژی آزمایشگاه نیاز به دستگاه ها ولوازم مخصوص این بخش می باشداز جمله تیشو پروسسور و قیچی مخصوص و پارافین و گزیلول
مراحل کار با دستگاه تیشو پروسسور
مراحل کار با دستگاه تیشو پروسسور
دستگاه تیشو پروسسور مهمترین دستگاه بخش پاتولوژی است که برای آماده سازی بافت ها می باشد
بررسي وضعيت فرمالين در بخش پاتولوژی
بررسي وضعيت فرمالين در بخش پاتولوژی
فرمالدييد ، در مراكز بهداشتي درماني كاربرد وسيعي دارد و كاركنان مختلف اين واحدها با اين ماده تماس دارند
بررسی بیوپسی بیضه مردان نابارور
بررسی بیوپسی بیضه مردان نابارور
ناباروری امروزه از شيوع بالايی برخوردار است. فرد مذکر در نيمی از موارد بطور نسبی يا کامل مسئول مشکل ناباروری است
انواع نمونه های بافتی
انواع نمونه های بافتی
نمونه های مورد استفاده در آزمایشگاه پاتولوژی شامل نمونه های بافتی و نمونه های سیتولوژی می باشد
تحقیقات پاتولوژیک در بیماری اوتیسم
تحقیقات پاتولوژیک در بیماری اوتیسم
توده‌های متراکمی را در قشر مغز یافتند که حاوی سلول‌های عصبی با شکل نامنظم بود که در لایه قشری اشتباهی قرار گرفته بودند.
روش کار با دستگاه میکروتوم در پاتولوژی
روش کار با دستگاه میکروتوم در پاتولوژی
ابتدا تیغه یکبار مصرف دستگاه را عوض می کنیم.سپس ضخامت برش دستگاه را روی عدد µ0.36 تنظیم نموده وبلوک را برش می دهیم
مرحله قالب گیری در بخش پاتولوژی
مرحله قالب گیری در بخش پاتولوژی
در مرحله قالب گیری از نمونه ها قالب هایی به شکل بلوک تهیه می کنیم .برای این کار در ظرف های کوچکی که به شکل بلوک هستند مقداری پارافین مذاب ریخته و تکه های نمونه را در داخل آن قرار می دهیم
Tissue  Processor  در بخش پاتولوژی
Tissue Processor در بخش پاتولوژی
این مرحله یکی از مهمترین مراحل برسی نمونه های پاتولوژی می باشد.در این مرحله نمونه ها را به مدت 12 ساعت در دستگاهی به همین نام( Tissue processor )قرار می دهند
پاس کردن نمونه در بخش پاتولوژی
پاس کردن نمونه در بخش پاتولوژی
پاس کردن نمونه ها باید توسط پزشک متخصص انجام شود. در پاس کردن نمونه ها مشخصات نمونه از قبیل رنگ، قوام، اندازه و ...بررسی شده وسپس قسمتی از نمونه را SELAV کرده و به BASKET انتقال می دهند
بررسی نمونه های استخوانی در بخش پاتولوژی
بررسی نمونه های استخوانی در بخش پاتولوژی
در نمونه های استخوانی ابتدا باید نمونه ها را دکلسیرینه کنیم یعنی کلسیم نمونه استخوانی را آزاد کنیم.
فیکساتورهای مناسب برای پاتولوژی
فیکساتورهای مناسب برای پاتولوژی
فرمالین 10 درصد را می توان یکی از فیکساتورهای مناسب در پاتولوژی دانست
انواع نمونه های پاتولوژی
انواع نمونه های پاتولوژی
نمونه های ارسالی به بخش پاتولوژی دو نوع می باشد ، اتوپسی و بیوپسی
پاتولوژی تشریحی یا آسیب شناسی تشریحی
پاتولوژی تشریحی یا آسیب شناسی تشریحی
تشخیص و گزارش پاتولوژی شامل ارائه اطلاعات راجع به ظاهر و مشخصات میکروسکوپی، تشخیص ضایعه، تعیین نوع تومور‌ها، درجه و مرحله تومور‌ها، ارائه اطلاعاتی راجع به آزمایش‌های پیشرفته‌تر مانند ایمنوهیستوشیمی و پاتولوژی مولکولی است.
2 1   بعدی