گفتگوی ویژه

گفتگوی شنیدنی با استاد دکتر بهروز نیک‌بین
گفتگوی شنیدنی با استاد دکتر بهروز نیک‌بین
دکتر بهروز نیک بین استاد ایمونولوژی از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران.ایشان استاد ایمونولوژی می باشد
گفتگوی شنیدنی با استاد دکتر مسلم بهادری
گفتگوی شنیدنی با استاد دکتر مسلم بهادری
مدير آموزش آسيب‌شناسي دانشگاه تهران؛ معاون دانشكده پزشكي دانشگاه تهران؛ مؤسس آزمايشگاه‌هاي‌آسيب‌شناسي بيمارستان‌هاي دانشكده پزشكي و رياست آزمايشگاه بيمارستان سينا؛
مديرکل آزمايشگاه مرجع سلامت در گفتگو با سپيد
مديرکل آزمايشگاه مرجع سلامت در گفتگو با سپيد
گفتگو مديرکل آزمايشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با دکتر سیامک سمیعی
پیشکسوت پاتولوژی دکتر کریمی نژاد
پیشکسوت پاتولوژی دکتر کریمی نژاد
چون علاقمند به طب كودكان بودم با استفاده از بورس (فلوشيپ) موسسه علمي و فرهنگي NIB سوئد به استكهلم رفتم و در بخش پاتولوژي اطفال بيمارستان كارولينسكا تحت نظر پروفسور بيورن ايو مارك كارآموزي نمودم.