لوازم مصرفی

انواع لوله های آزمایش
انواع لوله های آزمایش
شکل های گوناگونی از لوله آزمایش پلاستیکی ارزان قیمت که جنس آن از مواد متنوعی می باشد برای استفاده در محیط آزمایشگاهی به چشم می خورد
کاربرد پارافیلم در آزمایشگاه
کاربرد پارافیلم در آزمایشگاه
پارافیلم یک فیلم پارافینی پلاستیکی است که پشت آن را سطحی پلاستیکی در بر گرفته و برای لوله و ارلن ها کاملا مناسب است
سیفتی باکس در آزمایشگاه
سیفتی باکس در آزمایشگاه
سیفتی باکس در آزمایشگاه از ضروریات می باشد و تمام سرسوزن ها و اجسام تیز و برنده در آزمایشگاه باید در سیفتی باکس ریخته شود.سیفتی باکس از ملزومات در آزمایشگاه می باشد
لوپ میکروب شناسی یا فیلدوپلاتین
لوپ میکروب شناسی یا فیلدوپلاتین
لوپ میکروب شناسی از پر کاربردترین لوازم در بخش میکروب شناسی می باشد.لوپ میکروب شناسی یا فیلدوپلاتین از سیم مقاوم و از جنس نیکل می باشد.لوپ میکروب شناسی یکبار مصرف نیز وجود دارد