لوازم شیشه ای

دسیکاتور در آزمایشگاه
دسیکاتور در آزمایشگاه
دسیکاتور به شکل قابلمه می باشد و از جنس شیشه پیرکس است و در آزمایشگاه مورد اسفاده دارد.دسیکاتور دو نوع می باشد که هر دو دسیکاتور در آزمایشگاه استفاده می شود.
بالن ژوژه یا بالن حجم سنجی
بالن ژوژه یا بالن حجم سنجی
از این بالن برای رقیق کردن محلولها و یا تهیه ی محلول های استاندارد استفاده میشود. برروی گردن باریک بالن ژوژه خط نشانه ی حلقوی وجود دارد که گنجایش حجمی را مشخص می کنند. با توجه به حجم آن، مشخص می گردد.
هاون چینی
هاون چینی
هاون چینی شبیه كپسول چینی است كه ضخامت بدنه آن بیشتر است و لبه آن ممكن است صاف باشد. این ابزار دارای دسته ای است كه آن هم از جنس چینی می باشد و از آن برای خرد كردن و نرم كردن مواد استفاده می شود
پیپت مدرج و پی پت حبابدار و پی پت پستور
پیپت مدرج و پی پت حبابدار و پی پت پستور
پیپت یا پیپتور یک لوله نازک شیشه ای است که هر دو سر ان باز است اما روزنه یک سر آن به اندازه نوکِ یک قطره چکان باریک است
بشر یا Beaker
بشر یا Beaker
بشر یک ظرف ساده برای همزدن، محلوط کردن و حرارت دادن مایعات می باشد که در بسیاری از آزمایشگاهها استفاده می شود
ارلن یا ارلن مایر
ارلن یا ارلن مایر
ارلن ظرف شیشه ای است که در آزمایشگاه به کار میرود در بخش میکربشناسی برای اتوکلاو کردن مایعات از آن استفاده می شود و همینطور برای جوشاندن مایع