ویروس شناسی

نمونه سوالات ویروس شناسی 2
نمونه سوالات ویروس شناسی 2
پرسشهای چهار گزینه ای ویروس شناسی شامل سوالات امتحانات کنکور دوره های قبل در این مطلب آمده است
نمونه سوالات ویروس شناسی 1
نمونه سوالات ویروس شناسی 1
ویروس شناسی یکی از دروس علوم آزمایشگاهی می باشد که در کنکور ارشد بعضی از رشته های علوم پزشکی دارای ضریب می باشد و درارشد ویروس شناسی از دروس اصلی است