قوانین و مقررات در آزمایشگاه

اقدامات قبل از ترک کردن آزمایشگاه
اقدامات قبل از ترک کردن آزمایشگاه
قبل از ترک آزمایشگاه باید مقرراتی را رعایت کرد.قبل از ترک آزمایشگاه پرسنل باید تمام نکات ایمنی را رعایت نماید
نکاتی که باید در ایمنی آزمایشگاه به آنها توجه کرد:
نکاتی که باید در ایمنی آزمایشگاه به آنها توجه کرد:
نکات ایمنی که باید در ابتدای ورود به آزمایشگاه به آنها دقت کرد و یاد گرفت.ایمنی در آزمایشگاه حرف اول را می زند و باید بسیار دقت کرد
تعیین محدوده مرجع Reference Interval
تعیین محدوده مرجع Reference Interval
جهت تعیین محدوده مرجع Reference interval باید مراحل زیر را در نظر گرفت.تعیین محدوده مرجع باید استاندارد و دقیق باشد
بررسی محدوده مرجع Reference Interval
بررسی محدوده مرجع Reference Interval
واژه محدوده مرجع مدت هاست جایگزین واژه منسوخ دامنه طبیعی یا نرمال رنج گردیده.محدوده مرجع در آزمایشگاه برای کیت و روش جدید بکار می رود.
پیدایش کنترل کیفی آزمایشگاه پزشکی به روش لوی جنینگ
پیدایش کنترل کیفی آزمایشگاه پزشکی به روش لوی جنینگ
لوی جنینگ یکی از متدهای کنترل کیفی در آزمایشگاه پزشکی می باشد.لوی جنینگز با استفاده از میانگین و دامنه چارت خود را تنظیم می کنند
مزیت استفاده از قانون چند گانه وستگارد
مزیت استفاده از قانون چند گانه وستگارد
مزیت استفاده از قانون وستگارد در این است که آژیرهای غلط کمتر به صدا در می آید و یافتن خطاهای واقعی بیشتر می شود
قوانین وستگارد - قانون Trend وستگارد
قوانین وستگارد - قانون Trend وستگارد
وستگارد در این مورد اطلاع می دهد که یکی از سرم کنترل ها در هفت روز متوالی بیشتر و یا کمتر شود
قوانین وستگارد - قانون 3/1Sd وستگارد
قوانین وستگارد - قانون 3/1Sd وستگارد
وستگارد در این مورد هشدار می دهد که ، اگر یک کنترل در سه روز متوالی در یک طرف معدل باشد جواب ها قابل قبول نیستند
قوانین وستگارد - قانون 10X وستگارد
قوانین وستگارد - قانون 10X وستگارد
وستگارد هشدار می دهد که اگر ده نتیجه متوالی در یک طرف باشد نتایج قابل قبول نیست.این قانون وستگارد نشان می دهد که حتی ده نتیجه 1SD نیز پشت سرهم قبول نیست
قوانین وستگارد - قانون 4/1Sd وستگارد
قوانین وستگارد - قانون 4/1Sd وستگارد
وستگارد در این مورد خطا نیز هشدار می دهد که جواب ها قابل گزارش نیست.وستگارد خطای 4/1sd را در چهار روز متوالی دیده است
قوانین وستگارد - قانون R/4Sd وستگارد
قوانین وستگارد - قانون R/4Sd وستگارد
در این قانون وستگارد هشدار می دهد که اگر در یک روز جواب کنترل ها بالاتر از 2SD و در یک روز کمتر از 2SD بود جواب ها نباید گزارش شود.وستگارد گزارش جواب بیماران و سرم کنترل را تائید نمی کند
قوانین وستگارد- قانون 2/2Sd وستگارد
قوانین وستگارد- قانون 2/2Sd وستگارد
در این مورد از قانون وستگارد هشدار نسبت به جواب کنترل ها بالاتر یا کتر از 2Sd می دهد.با توجه به این قانون وستگارد جواب ها نباید گزارش شود
قوانین وستگارد- قانون 1/3Sd وستگارد
قوانین وستگارد- قانون 1/3Sd وستگارد
در قوانین وستگارد با پیدایش چنین خطایی نتایج بیماران را نباید گزارش داد
قوانین وستگارد - قانون 1/2sd وستگارد
قوانین وستگارد - قانون 1/2sd وستگارد
به این قانون وستگارد زنگ خطر می گویند.در این حالت باید سایر قوانین وستگارد را بررسی کرد
ایزو 15189 در آزمایشگاه پزشکی
ایزو 15189 در آزمایشگاه پزشکی
ISO15189 بوسیله کمیته فنی ISO/TC 212 تهیه شده و جهت ارزیابی آزمایشگاههای کلینیکی و سیستمهای تشخیص آزمایشگاهی بکار می رود.
3 2 1   بعدی