کنترل کیفی آزمایش ها

اثر حاملگی و هورمون‌های جنسی بر نتایج برخی از تست‌های آزمایشگاهی
اثر حاملگی و هورمون‌های جنسی بر نتایج برخی از تست‌های آزمایشگاهی
حاملگی، مصرف قرص‌های ضد بارداری و مصرف هورمون‌های استروژن، پروژسترون و آندروژن بر سطح خونی بعضی از تست‌های بیوشیمیایی تأثیر دارد و می‌تواند باعث کاهش و یا افزایش آنها شود که در تفسیر نتایج آزمایش بیماران باید به این نکته دقت شود.
منابع خطا در آزمایش سدیمان ESR
منابع خطا در آزمایش سدیمان ESR
آزمايش ESR تستی است که سرعت رسوب گلبول هاي قرمز را گزارش می نماید.آزمایش سدیمان در بخش هماتولوژی به روش دستی و دستگاهی صورت می گیرد
خطاهای مربوط به هموگلوبین سنجی
خطاهای مربوط به هموگلوبین سنجی
منابع خطاهای هموگلوبین سنجی ممکن است مربوط به نمونه ، روش آزمایش ، تجهیزات و آزمایشگر باشند.اندازه گیری هموگلوبین در آزمایشگاه به روش های مختلفی می باشد
کنترل کیفی سوسپانسیون 3 درصد گلبول قرمز
کنترل کیفی سوسپانسیون 3 درصد گلبول قرمز
تهیه سوسپانسیون 3 درصد گلبول قرمز در بانک خون انجام می گیرد.سوسپانسیون 3 درصد گلبول قرمز برای آزمایش گروه خونی و کراس مچ لازم است
کنترل کیفی کورد کیسه خون
کنترل کیفی کورد کیسه خون
کیسه های خون دارای کورد cord می باشد و پرسنل بانک خون باید جهت انجام آزمایش کراس مچ و گروه خون کیسه از کوردهای کیسه خون استفاده کرد
شرایط نمونه در آزمایش های انعقادی
شرایط نمونه در آزمایش های انعقادی
آزمایش های انعقادی از جمله آزمایش PT نیاز به نمونه گیری مناسب و تهیه یک نمونه قابل قبول می باشد و آزمایش های انعقادی از حساسیت بالایی برخوردار است
سانتریفیوژ کردن نمونه های انعقادی
سانتریفیوژ کردن نمونه های انعقادی
آزمایش های انعقادی باید تحت شرایط مناسب سانتریفیوژ شود و لوله های خونگیری آزمایش های انعقادی بعد از نمونه گیری باید سانتریفیوژ شده
انواع تست های آزمایشگاهی
انواع تست های آزمایشگاهی
تست های آزمایشگاهی به روش های متفاوتی انجام می گیرد که می توان روش کیفی و نیمه کیف و کمی را نام برد
موارد رد نمونه به جهت همولیز
موارد رد نمونه به جهت همولیز
همولیز در بعضی از آزمایش ها تاثیر زیادی داشته و باعث رد نمونه خواهد شد همولیز موجب خطا در جواب و نتایج آزمایش هایی شده
دستورالعمل آزمون پوستی توبرکولین یا PPD
دستورالعمل آزمون پوستی توبرکولین یا PPD
آزمایش پوستی توبرکولین یا مانتو بصورت تزریق زیر جلدی روی دست بیمارانجام می گردد که برای تشخیص افرادی که با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس تماس داشته اند
تعریف ISI مرجع در کیت های انعقادی
تعریف ISI مرجع در کیت های انعقادی
استاندارد مرجع سازمان جهانی برای ترومبوپلاستین ، بافت مغز انسان می باشد
آزمون Carry Over
آزمون Carry Over
این بخش از کنترل کیفی توصیف فرایندی است که در آن مواد وارد یک مخلوط واکنش می شوند
محاسبه SD و رسم نمودار کنترل کیفی آزمایش های انعقادی
محاسبه SD و رسم نمودار کنترل کیفی آزمایش های انعقادی
برای تهیه پولد پلاسمای نرمال باید از 20 نمونه افراد سالم و غیر سیگاری و غیر باردار پلاسما جمع آوری کرده
تائید محدوده مرجع در آزمایش های انعقادی
تائید محدوده مرجع در آزمایش های انعقادی
هر آزمایشگاه باید محدوده مرجع برای آزمایش های خود تعیین کند در صورتی که انجام پذیر نباشد ...
کنترل کیفی آزمایش انعقادی با انجام به صورت دوبل
کنترل کیفی آزمایش انعقادی با انجام به صورت دوبل
کنترل کیفی در آزمایش های انعقادی به دلیل حساس بودن آنها به خصوص در افرادی که وارفارین مصرف می کنند مهم است
2 1   بعدی