اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی

کپسول آتش نشانی در آزمایشگاه خود نصب کنید
کپسول آتش نشانی در آزمایشگاه خود نصب کنید
كانونهاي بروز آتش سوزي در همه جا هست و محل و زمان مشخص براي بروز اينگونه آتش سوزيها وجود ندارد آتش سوزي ممكن است در آزمایشگاه در طبقه اول و یا در طبقه زیر زمین اتفاق بیفتد
نیازهای راحتی پرسنل آزمایشگاه
نیازهای راحتی پرسنل آزمایشگاه
محبوب ترین خواسته ها در رابطه با رفاه پرسنل آزمایشگاه جا برای لباس پوشیدن و محل استراحت می باشد
سیاست کیفیت در آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان
سیاست کیفیت در آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان
آزمایشگاه پاتولوژی متعهد به ارائه خدمات با حداکثر کیفیت می باشد.آزمایشگاه پاتولوژی باید نهایت سعی خود را در خدمات مراجعان داشته باشد
رفتارها یا خصوصیات آزمایشگاه در معتبرسازی
رفتارها یا خصوصیات آزمایشگاه در معتبرسازی
آزمایشگاه ها باید به رفتار ها یا خصوصیات آزمایشگاهی استاندارد برای اثبات صلاحیتشان در برنامه های کنترلی شرکت کنند.
هفت محور اساسی در نظام حاکمیت بالینی
هفت محور اساسی در نظام حاکمیت بالینی
در این محور به مسائلی چون اهمیت ارائه مشاوره به بیماران و مدیریت خدمات ارتباطی، توجه به بیمار بعنوان شریک و درگیر کردن او در امر درمان و ایجاد فرهنگ انعطاف پذیر و مشارکتی پرداخته می شود.
تعاریف و مفاهیم حاکمیت بالینی
تعاریف و مفاهیم حاکمیت بالینی
از ابتدایی‌ترین مکان‌هایی که خدمات بهداشتی ارایه می‌شود تا بالاترین سطوح فوق تخصصی باید کیفیت و ایمنی بیمار در تمام فرآیندها در نظر گرفته شود.
چرا حاکمیت بالینی لازمست ؟
چرا حاکمیت بالینی لازمست ؟
هر چه آگاهی بیماران نسبت به سلامت و حقوق مرتبط به آن بالاتر رود، انتظارات آنها نیز بالاتر خواهد رفت. مسلما انتظارات امروز بیماران از سلامت بسیار بیشتر از سالها پیش می باشد. وظیفه حاکمیت بالینی پاسخگویی به این مطالبات می باشد
محورهاي كليدي حاكميت خدمات باليني چيست؟
محورهاي كليدي حاكميت خدمات باليني چيست؟
يكي از الگوهايي كه در سيستم طب ملي انگلستان به كار گرفته شده است مدل 7 محوري يا 7 ستوني است كه با توجه به جامعيت آن از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران
مزاياي كليدي حاكميت خدمات باليني اثربخش چيست؟
مزاياي كليدي حاكميت خدمات باليني اثربخش چيست؟
حاکمیت خدمات بالینی بکارگیری سازوکارهای حاکمیتی برای انجام کار درست، در زمان مناسب، به شيوه اي صحيح، در مكاني مناسب براي بيماران واجد شرايط در راستاي كسب حداكثر نتايج باليني موردنظر است
اصول پياده سازي حاكميت خدمات باليني
اصول پياده سازي حاكميت خدمات باليني
به منظور پياده سازي حاكميت خدمات باليني اصول و قواعدي مطرح است كه بر پايه برنامه هاي بهبود كيفيت قرار دارند. برخي از اين اصول را مي توان به شرح ذيل بيان داشت
هدف از استقرار حاكميت خدمات باليني چيست؟
هدف از استقرار حاكميت خدمات باليني چيست؟
هدف اصلي حاكميت خدمات باليني ارتقاء مستمر كيفيت خدمات است و چارچوبي را فراهم مي نمايد كه در قالب آن سازمان هاي ارائه دهنده خدمات سلامت مي توانند به سمت رشد،
حاكميت خدمات باليني چيست؟
حاكميت خدمات باليني چيست؟
حاكميت خدمات باليني مي كوشد عملكرد تمامي سازمان هاي مراقبت سلامت را به سوي بهترين استانداردهاي قابل قبول سوق دهد به اين اميد كه ناهمگوني هاي موجود در كيفيت مراقبت هاي ارائه شده به بيماران را كاهش دهد.
حاکمیت بالینی چیست ؟
حاکمیت بالینی چیست ؟
حاكميت باليني چارچوبي است که در آن سازمان هاي ارايه دهنده خدمات باليني، در قبال بهبود دايمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي که درآن تعالي خدمات باليني شکوفا مي شود