آزمایشگاه های گیلان

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و سیتوژنتیک دکتر افراه
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و سیتوژنتیک دکتر افراه
این آزمایشگاه در 4 خرداد 1362 در شهر رشت بازگشایی شد. گذر سال ها این آزمایشگاه را به یکی از کارآمدترین آزمایشگاه های کشور دگرگون کرد
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی رازی
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی رازی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت با استقرار استانداردهای بین المللی آزمایشگاه پزشکی موفق به دریافت لوح کیفیت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردیده است .
آزمایشگاه پاتوبیولوژی جم رشت
آزمایشگاه پاتوبیولوژی جم رشت
آزمایشگاه پاتوبیولوژی جم رشت واقع در گلسار با تجهیزات مدرن فعالیت دارد.آزمایشگاه جم رشت با بخش های تخصصی کلیه آزمایشات درخواستی را انجام می دهد.پاتوبیولوژی جم رشت با پرسنل مجرب و ماهر در حال خدمات می باشند.
آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر ابریشمی
آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر ابریشمی
آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر ابریشمی واقع در انزلی با بالاترین کیفیت در انجام آزمایش .آزمایشگاه دکتر ابریشمی با تجهیزات روز دنیا و بالاترین استانداردهای ایران در انزلی به هموطنان خدمت رسانی می کند