کنترل بیوشیمی شرکت ROCHE آلمان

کنترل بیوشیمی شرکت ROCHE آلمان


کنترل بیوشیمی ROCHE آلمان

 

 

مزایا استفاده از محصول کنترل بیوشیمی جدید از کمپانی Roche آلمان :

شرکت اکبریه

محصولات جدید کنترل بیوشیمی از شرکت ROCHE آلمان

کنترل های جدید ROCHE تمامی آنالیت های موجود در کنترل های زیر را شامل می شود :

precinorm CK-MB/precipath CK-MB

precinorm protein/precipath protein

precinorm universal/precipath universal

precinorm HDL/precipath LDL

precinorm lipid/precipath lipid

control-set prealbumin/ceruloplasminPrecicontrol clinchem multi

این کنترل در حدود 56 آنالیت را شامل می شود که :

14 نوع آنزیم

19 نوع سوبسترا

19 نوع پروتئین

4 نوع الکترولیت

آمیلاز- آلبومین

بیلی روبین دایرکت - بیلی روبین توتال

آنتی تریپسین - کولین استراز

آلفا گلیکوپروتئین - CK MB

SGOT - SGPT - آهن - UIBC

کلسترول - اپولیپو پروتئین B - HDL - LDL

HBDH - اسید اوریک

فرتین - اسید فسفاتاز

سرولوپلاسمین - هاپتوگلوبین

لاکتات - آلکالن فسفاتاز- LDH

تری گلیسرید - ترانسفرین

کلر- فسفر - سدیم - لیتیم - منیزیم

C3 - C4

آدرس شرکت اکبریه

تهران-خیابان وصال شیرازی-خیابان بزرگمهر غربی پلاک 100

تلفن

66469801

66469802

66469803

66469804

فکس

66464144

66415297