اتوآنالایزر بیوشیمی SELECTRA PRO M

اتو انالایزر بیوشیمی SELECTRA PRO M


اتوآنالایزر بیوشیمی SELECTRA PRO M

 
266تست همراه ISE و 180 تست بدون ISE

کنترل کیفی مناسب و دقیق :

اتو آنالایزر بیوشیمی سلکترا قابلیت تعریف 15 کنترل مختلف و امکان قراردادن 3 کنترل برای یک تست و رسم نمودارکنترل کیفی ماهانه و اعمال قوانینwestgard

سینی واکنش اتوآنالایزر بیوشیمی سلکترا :

سینی واکنش دارای 48 کووت به هم پیوسته, همراه سیستم شستشوی تمام اتوماتیک وخشک کن کووت است. دارای سیستم گرم کنندهPeltier element جهت تامین دمای 37 درجه با دقت (1/0 ±)درجه سانتی گراد

32 جایگاه معرف, قابل استفاده از بطری های cc10 – cc25 و cc50 مجهز به سیستم خنک کننده .

62 جایگاه برای نمونه و قابلیت استفاده هر جایگاه جهت قرارگیری کالیبراتور- کنترل- سرم روتین- سرم نوزاد و اورژانس.

اتو انالایزر بیوشیمی سلکترا جهت جلوگیری از آلوده سازی معرف ها و نمونه ها , سوزن های برداشت معرف و نمونه به حسگر سطح مجهز میباشد و وجود این سیستم امکان تشخیص حجم موجود در بطری های معرف را فراهم می نماید.

سرنگ µl1000 جهت برداشت معرف و سرنگ µl100 جهت برداشت نمونه ها. حجم قابل برداشت µl 400-110 برای R1 و حجم قابل برداشت µl 180- 0 برای R2 و R3 حجم برداشت نمونه µl 30-1با قابلیت برداشتµl 0.1 ، سوزن برداشت معرف مجهز به گرم کننده اولیه میباشد.

سوزن های معرف و نمونه اتوانالایزر بیوشیمی سلکترا علاوه بر وجود حسگر سطح ، مجهز به حسگر برخورد نیز می باشند.

انجام اتوماتیک رقیق سازی نمونه های خاص(نمونه هایی که غلظت آنها از حد خوانش خطی کیت تجاوز می کنند.)
انجام کالیبراسیون یک نقطه ای و چند نقطه ای (در مورد تستهایی که شکل واکنش آنها بصورت منحنی میباشد)
دارای قابلیت Prozone check برای تستهای ایمونولوژی
دارای قابلیت ِ CUT OFFو انجام تستهای محاسباتی
محاسبه sample blank,reagent blankدر صورت لزوم

بارکد خوان دستی معرف
جداسازی فاضلاب رقیق و غلیظ
ISE جهت اندازه گیری( Potassium-sodium-Chloride وCo2)
پرینتر

امکان بکارگیری در دمای محیطی 32-15 درجه سانتی گراد و رطوبت 85-15 درصد
مصرف آب مقطر5/0لیتر در ساعت


تماس با شرکت من

تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 41 طبقه 5

تلفن دفترمرکزی:

88954148

88954156

تلفن دفترفروش شرکت من :

88951853

88968151

تلفن دفترفروش شرکت تأمین تاپ من :

88954000

فکس:

88951434