اتوآنالایزر بیوشیمی GLOBAL 240

اتوآنالایزر بیوشیمی GLOBAL 240


اتوآنالایزر بیوشیمی GLOBAL 240اتوآنالایزر بیوشیمی GLOBAL 240


ساخت کمپانی BPC Biosed Sr.l. ایتالیا با بیش از25 سال سابقه تولید


قابلیت انجام تست با معرف های داخلی (Open System)


اتوآنالایزر بیوشیمی گلوبال دارای برنامه کنترل کیفی

انجام 240 تست در ساعت و 720 تست با ISE


قابلیت انجام تست های ایمونوتوربیدومتری و TDM ،DOA


اتوآنالایزر بیوشیمی گلوبال دارای سیستم شستشوی اتوماتیک کووت


قابلیت رقیق سازی اتوماتیک نمونه


قابیت اتجام تست های اورژانس


 سیستم کارکرد مریض به مریض (Random Access)


مکانیزم تعیین سطح معرف و نمونه


این اتوآنلایزر دارای سیستم خنک کننده معرفها از نوعPeltier Plate


دارای تائیدیه مدیریت کیفیUNI CEI EN ISO 13485-UNI EN ISO9001 ازVÜT


دارای تائیدیه آزمایشگاه مرجع سلامت و اداره کل تجهیزات پزشکی


دارای تائیدیه معتبر اروپایی CE

تماس با شرکت پارسا فن آزمونشرکت پارسا فن آزمون

تهران - خیابان شهدی مدنی شماره 258

تلفن :

77629438

77629439

77629440

ایمیل :

info@pfa-med.ir

www.pfa-med.ir