پارسه طب نوین

شرکت پخش آزمایشگاهی پارسه طب نوین


شرکت پخش آزمایشگاهی پارسه طب نوین
شرکت پخش آزمایشگاهی پارسه طب نوین

واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از کمپانی های :

Merck - Sigma - CDH - Manish

تهیه و توزیع محیط کشت های میکروبیولوژی از کمپانی های :

Merck - Qlab - BioMark - Scharlau

فروش انواع شیشه آلات آزمایشگاهیتماس با شرکت پخش پارسه طب نوین

تلفن :

33549250

فکس:

33561890

ایمیل :

parsehteb@hotmail.com