پارس پخش تهران

پارس پخش تهران

پارس پخش پایدار

 

 

پارس پخش تهران

نماینده انحصاری توزیع محصولات فاموری

پلیت یکبار مصرف 6 سانتی

پلیت یکبار مصرف 8 سانتی

پلیت یکبار مصرف 10 سانتی

پلیت یکبار مصرف 6 سانتی سه خانه

پلیت یکبار مصرف 8 سانتی سه خانه

پلیت یکبار مصرف 10 سانتی سه خانه

یورین باتل استریل 90 سی سی شفاف

یورین باتل استریل 90 سی سی مات

یورین باتل استریل 70 سی سی مات

یورین باتل استریل 70 سی سی شفاف

یورین باتل غیر استریل 90 سی سی شفاف

یورین باتل غیر استریل 90 سی سی مات

یورین باتل غیر استریل 70 سی سی شفاف

یورین باتل غیر استریل 70 سی سی مات

لوله 12*75 گاما مات

لوله 12*75 گاما شفاف

لوله 12*100 مات

لوله 12*100 شفاف

لوله 16*100 مات

لوله 16*100 شفاف

قوطی مدفوع

اپلیکاتور کریستالیتماس با شرکت پارس پخش تهران

تهران-خیابان اسکندری-بعد از خیابان طوسی-کوچه سبکرو کریمی -پلاک 20-واحد 1

تلفن :

66909628 پنج خط