پارس پخش پایدار

پارس پخش پایدار

پارس پخش پایدار

 

پارس پخش پایدار

نماینده انحصاری BIO - RAD

کمپانی بایورد(BIORAD)کشور ایالات متحده :که در حال حاضر سرم کنترل های ایمونو اسی ،هورمونی،داروئی راشامل می شود.کنترل IMMUNOASSAYدر سه سطح LOW,NORMAL,HIGHدر قالب جعبه های 12 تائی و حجم 5سی سی قابل عرضه می باشد.

کیت های رپید تست W.H.P.Mامریکا:شامل رپید تست های HCGدر قالب کاست و نوار(STRIPES)و داروخانه ای(MIDSTREAM) و انوای تک تستی مواد مخدر مانند MOP(مرفین) و AMP(آمفتامین) و MTAM(متامفتامین) و همچنین پنل های سه تستی و پنج تستی و ده تستی کاستی و نیز لیوان تشخیصی 5 تستی با قابلیت تشخیص تقلب در ادرارکیت های رپید تست BLUECROSSچین :

شامل کیت های HCGو FOB(خون مخفی در مدفوع) و تروپونین کاستی می باشد.

نوار ادراری HUMASISکره جنوبی:

نوار ادراری 11 پارامتری با کیفیتی عالی ساخت کشور کره جنوبیتماس با شرکت پارس پخش پایدار

تهران - بلوار طرشت شمالی - خیابان فرزانه - شماره 33 - واحد 5

تلفن :

66054178

فکس :

66196516