بهار تجهیز بردیا

بهار تجهیز بردیا


بهار تجهیز بردیا

 
بهار تجهیز بردیا

نمایندگی پخش و توزیع انواع کیت های بیوشیمی و سرولوژی و الایزا

انواع نوک سمپلر

انواع لوله گاما

ظروف شیشه ای

انواع لام

انواع لامل

انواع یورین باتل

سوآپ و اپلیکاتور

انواع لوله های آزمایشگاهی
تماس با شرکت بهار تجهیز بردیا

تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان فخررازی ، خیابان شهدای ژاندارمری پلاک 80 واحد 5

تلفن :

66122964

66904718

66969126