درمان گستر

شرکت پخش درمان گستر

پخش درمان گستر

 

پخش درمان گستر

نمایندگی پخش و توزیع انواع مواد و کیت های آزمایشگاهی

کشت خون

گروه خون

مواد رنگ امیزی

محیط کشتتماس با شرکت پخش درمان گستر

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان خوش شمالی ف خیابان پرچم پلاک 95

تلفن :

66941977

66341538

66941560

66572280

66572281

66572282

فکس :

66941713