اریس آزما

پخش اریس آزما


پخش اریس آزما

 
پخش اریس آزما ( مهر صبا )

نماینده فروش محصول های شرکت من

نماینده فروش محصولات شرکت فن آوری روز آزمون

نماینده فروش کیت های :

دیاپلاس ، مونوبایند ، پیشتاز طب ،پادتن ريال بیونیک.، ایکون ، گروه خونی ، سینا ژن ، زیست شیمی ، پارس آزمون ، شرکت من ، بهار افشان

انواع محلول های دستگاه های سل کانتر

کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی

چسب سیتولوژی

پودر گلوکز

انواع لوله های آزمایشگاهی

یورین باتل و قوطی مدفوع

نوک سمپلر زرد و آبی

انواع کاغذ حرارتی

انواع نوار ادرار ایرانی و خارجی

رنگ گیمسا و روغن ایمرسیون

لنست و چسب

انواع دستکش یکبار مصرف

انواع پلیت میکروب شناسی

انواع رپید تست

سیفتی باکس و پنبه توپیتماس با شرکت پخش اریس آزما

تلفن :

55428148

55428149

همراه :

09125087027