کاسپین طب نور

کاسپین طب نور


پخش کاسپین طب نور

 

 


پخش کاسپین طب نور :

تهیه و توزیع کلیه تجهیزات، لوازم مصرفی و کیت های آزمایشگاهی


توزیع کیت‌های الایزا و کمی لومینسانس آزمایشگاهی

Biosystems

Biosource

DRG

Radim

IBL

Diapro

Genesis

Binding sit

Bioserv

Euroimmun

Axis-shield

AESKU

Monobind

IDEAL

Diaplus

DSI

Acon

Delawere BioTech

Trinity BioTech

Orgentec

Diametra

Diazyme

Dialab

IDS

Vircell

Diesse

LDN

dbc

Asia-Lion

Pishtaz Teb

Generic Assays

Adaltis

محیط‌های کشت و مواد شیمیایی

Himedia

Merck

Sigma

Qu Lab

Pronadisa

Mirmedia

Scharlau

Biolife

رپید تست

Rojan

Abon

Pre Chek

Intex Diafnostika

کیت‌های بیو شیمی و سرولوژی

BioSystems

Omega

Bionik

Baharafshan

Pars Azemon

Ziest chemical

Geriner

Human

Enison


تماس با شرکت پخش کاسپین طب نور

تلفن :

026-37613223

026-32223627

09123348024