آروین شیمی

آروین شیمی


پخش آروین شیمیپخش آروین شیمی

فروش انواع مواد شیمیایی

فروش انواع محیط کشت میکروب شناسی

فروش انواع لوازم شیشه ای آزمایشگاهی

فروش لوازم مصرفی آزمایشگاهی

فروش مواد یکبار مصرف آزمایشگاه

وارد کننده تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی

توزیع کننده پودرگلوکز در وزن های مختلف با اسانس

تاکومتر

رفراکتومتر

انواع هودهای آزمایشگاهی

رول میکسر

پنبه و سوآپ پنبه دارتماس با شرکت آروین شیمی

تلفن :

66429359

66430633

66917298

66930155