ستاره پزشکی ایما

ستاره پزشکی ایما


شرکت پخش آزمایشگاهی ستاره پزشکی ایما

ستاره پزشکی ایما، دارای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش چندین کمپانی
معتبر می‌باشد:


Mernmert آلمان
Sigma آلمان
Christ آلمان
GFL آلمان
IKA Werke آلمان
Kern آلمان
Consort بلژیک
Hettieh آلمان
Optika ایتالیا
Lenton انگلیس
Electrothermal انگلیس
Brookfield امریکا
Peqlab آلمان
Socorex سوئیس
Orange Seientifie بلژیک


انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی

انواع لوازم و اقلام مصرفی آزمایشگاه

انواع اقلام یکبار مصرف آزمایشگاهی

فروش انواع دستگاه های آزمایشگاه

تعمیرات و بازسازی دستگاه های آزمایشگاهی

سرویس و نگهداری دستگاه های آزمایشگاهی

کالیبراسیون دستگاه های آزمایشگاه

انواع دستکش معاینه

انواع ماسک صورت

انواع سر سمپلر و میکروتیوبتماس با شرکت ستاره پزشکی ایما

تلفن :

22824888

22821532

22821533