آتیه آرمان

آتیه آرمان


شرکت پخش آزمایشگاهی آتیه آرمان


پخش آتیه آرمان

فروش انواع کیت های بیوشیمی آزمایشگاهی

انواع کیت های هورمونی -الایزا

انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی

انواع اقلام مصرفی آزمایشگاه

مواد و اقلام یکبار مصرف آزمایشگاه

عامل فروش کیت های :

پارس آزمون ، نیما پویش ف دیاپلاس ، پیشتاز طب ، لابترون ، مونوبایند ،

عامل فروش:

لابراتور مجللی

محیط کشت هیسپان طب

لابراتور صبا

پادتن طب

درمان کاو

سازمان انتقال خون

بهار افشانتماس با شرکت آتیه آرمان

تلفن :

77645284

77645283

77635640

09121321035