پخش یاسر

پخش یاسر


پخش یاسر
پخش یاسر

انواع کیت های بیوشیمی

انواع کیت های سرولوژی

انواع کیت های هورمونی الایزا

انواع گروه خونی

کلیه کیتهای آزمایشگاهی

دارای 35 نمایندگی مجاز کلیه کیتهای آزمایشگاهی در تهران و شهرستان هاتماس با شرکت پخش یاسر

66502495

66502997

66502581

66502547

فکس :

66921841

www.pakhsheyaser.com