دانا تجهیز آریا

دانا تجهیز آریا


دانا تجهیز آریا


نمایندگی شرکت Deltalab

تهیه و توزیع کلیه ی ملزومات آزمایشگاهی

انواع لوله های خونگیری

انواع سوآپ های میکروب شناسی

انواع نوک سمپلر ساده و فیلتردار

انواع کاپ ها و کوت ها

انواع جا لوله ای ها در سایز های مختلف

انواع ظروف پلاستیکی و یورین باتل

نمایندگی شرکت LABNOVATION

انواع محلول های هماتولوژی

کیت های بیوشیمی

و دستگاه اتوماتیک سنجش HbA1C به روش HPLC

نمایندگی شرکت DiagCor

دستگاه ها و کیت های انجام تست های مولکولی به روش MicroArray و Real Time PCRتماس با دانا تجهیز آریا

تهران ، فلسطین شمالی ، پائین تر از زرتشت ، روبروی بانک تجارت پلاک 493 طبقه 4

تلفن :

88947742

88947743

88931297

88919645

فاکس :

88927352