پویش میلاد

پویش میلاد


شرکت پخش پویش میلاد
شرکت پخش پویش میلاد

توزیع کننده کلیه ملزومات آزمایشگاهی

شرکت پویش میلاد توزیع کننده کیت های

کیت بیوشیمی

کیت الایزا

میکروب شناسی

کیت ایمونولوژی

کیت سرولوژی

کیت ژنتیک

کیت های تحقیقاتی

شرکت پخش پویش میلاد توزیع کننده :

تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی

ظروف و وسایل یکبار مصرف آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های تشخیص طبی و پاتولوژی و تحقیقاتی

توزیع کننده محصولات آزمایشگاه:

DRG

DiaSource

BioSystems

DIESSEتماس با شرکت پخش پویش میلاد

تهران ، خیابان کلاهدوز ، پلاک 91 طبقه دوم

تلفن :

22775069

22774883

22764046

فکس :

22568178