کیت های رپید تست TOYO

 

کیت های رپید تستTOYO

 

کیت های رپید تست TOYO

 کیت رپید تست تویو

شرکت بانیان آریا بیتا ، بابکو

انواع رپید تست های تویو با کیفیتی برتر

کیت بارداری کاستی TOYO به صورت یک مرحله ای سریع و مطمئن برای تشخیص حاملگی بر اساس وجود هورمون(hcg) در ادرار می باشد. این هورمون از جفت ترشح شده و ابتدا در خون و سپس در ادرار انتشار می یابد. پس از وقوع حاملگی تا زمان شروع دوران قاعدگی (یک روز پس از عقب افتادگی در سیکل ماهانه) در خون و ادرار میزان هورمون به 30-25 واحد میرسد که این مقدار برای مثبت شدن تست کافی است. از آن پس میزان هورمون بسرعت افزایش می یابد. این کیت میتواند از 4 روز قبل از شروع دوران پریودی در صورت گذشت 10 روز از عمل لقاح، بارداری را با دقت 99% تشخیص دهدکیت های رپید

کیت رپید تست تشخیصی هپاتیت Bآنتی ژن TOYO

کیت رپید تست تشخیصی هپاتیت B آنتی بادی TOYO

کیت رپید تست تشخیصی ایدزTOYO

کیت رپید تست تشخیصی هپاتیت C TOYO

کیت رپید تست تشخیصی فوق حساس سفلیس TOYO

کیت رپید تست تشخیصی هلیکوباکتر پیلوری آنتی ژنTOYO

کیت رپید تست تشخیصی هلیکوباکتر پیلوری آنتی بادی TOYO

کیت رپید تست تشخیصی آدنوویروس TOYO

کیت رپید تست تشخیصی روتاویروس TOYO

کیت رپید تست تشخیصی سوزاک TOYO

کیت رپید تست تروپونین TOYO

کیت رپید تست میوگلوبین TOYO

کیت رپید تست TOTO CKMB

کیت رپید تست h-FABP TOYO

کیت رپید تست Pro BNP TOYO

کیت رپید تست تشخیصی بارداری کاستی TOYO

کیت رپید تست تشخیصی بارداری نواری TOYO

کیت رپید تست تشخیصی بارداری کاستی U/S TOYO

کیت رپید تست تشخیصی خون مخفی در مدفوع TOYO

کیت رپید تست تشخیصی سرطان پروستات TOYO

کیت رپید تست AFP TOYO

کیت رپید تست CEA TOYO

تماس با شرکت بابکو

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، کوچه یکم، پلاک ۶، طبقه چهارم

تلفن :

۲۲۸۷۸۷۱۸

۲۲۸۷۸۷۶۶

۸۸۳۸۲۴۱۸

فکس:

۲۲۸۸۵۰۸۳

ایمیل

info@babco.biz

www.babco.biz