کیت های تشخیصی مواد مخدر

 

کیت تشخیصی مواد مخدرکیت تشخیص مواد مخدرکیت های تشخیص سریع بر مبنای ایمونوکرومانوگرافی آنتی بادی های منوکلونال نشان دار شده با نانو ذرات طلا جهت غربالگری نمونه ها و بدست آوردن پاسخ های اولیه طراحی شده اند .

کیت رپید تست تشخیص مواد مخدر  -پنل سه تستی

کیت رپید تست تشخیص مواد مخدر - پنل پنج تستی

کیت رپید تست تشخیص مواد مخدر - پنل ده تستی

تست های تشخیص مواد مخدر

کیت تشخیصی مورفین

کیت تشخیصی آمفتامین

کیت تشخیصی مت آمفتامین

کیت تشخیصی مورفین

کیت تشخیصی متادون

کیت تشخیصی کوکائین

کیت تشخیصی حشیش

کیت تشخیصی بنزودیازپین ها

کیت تشخیصی سیکلیک آنتی دپرسانت ها

کیت تشخیصی بوپرونورفینپنل ده تستی شامل تمام مواد مخدر می باشد که با یکبار آزمایش مشخص می شودتماس با شرکت فارمد بهین آزما

تهران ، میدان توحید ، خیابان نصرت غربی ، خیابان خوش شمالی ، پلاک 86 واحد 7

تلفن :

66427924

نماینده فروش ، شرکت بهار زیست:

66428602

www.pharmedco.ir